project
SZTUKA PONAD PODZIAŁAMI
Projekt realizowany w okresie od 1.01.2021 do 31.08.2022 roku polega na przygotowaniu i opracowaniu wydarzeń kulturalnych wchodzących w skład 14. i 15. edycji Mastercard OFF CAMERA Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego. W ramach projektu oferta Festiwalu poszerzy się o sekcje filmowe prezentujące najciekawsze, najlepsze i najbardziej oryginalne filmy nordyckie.
Więcej o projekcie
FILMOWA MALOPOLSKA
Fundacja Off Camera realizuje w okresie 2020-2023 projekt „FILMOWA MALOPOLSKA”. Głównym celem projektu jest promocja gospodarcza Małopolski poprzez zwiększenie aktywności międzynarodowej małopolskich MŚP sektora filmowego.
Więcej o projekcie
OFF CAMERA online
Przedmiotem projektu jest udostępnienie za pośrednictwem Internetu przez Fundację Off Camera unikatowych treści cyfrowych związanych z ofertą kulturalną realizowaną przez 11 lat (2007-2018), poprzez organizację Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Off Camera, w formie umożliwiającej ich ponowne wykorzystanie przez szerokie grupy odbiorców.
Więcej o projekcie
FILM IN MALOPOLSKA
Fundacja Off Camera realizuje w okresie 07.2016 – 06.2019 projekt „FILM IN MALOPOLSKA”: czyli kompleksowe działania z zakresu promocji i PR, zarówno na rynku krajowym i zagranicznym, skierowane do kluczowych osób w branży filmowej (audiowizualnej) decydujących o miejscu oraz sposobie realizacji produkcji filmowych.
Więcej o projekcie
ORGANIZACJA POKAZÓW FILMOWYCH
Organizacja pokazów filmowych, koncertów i działań animująco-edukacyjnych podczas Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Off Camera
Więcej o projekcie